นัดหมาย ประชาสัมพันธ์

ประกาศนัดเรียน

ไม่มีข้อมูลการนัดเรียน

ประกาศงดเรียน

ไม่มีข้อมูลการงดเรียน

ประกาศนัดสอบ

ไม่มีข้อมูลการนัดสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด เอกสาร
19 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “วจก อาสาปลูกปะการัง” ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาเข้ ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “วจก อาสาปลูกปะการัง” ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาเข้ากลุ่มไลน์ของโครงการฯ ดังกล่าว ก่อนวันที่ 22 ก.พ. นี้