รายการคำร้องภาคการศึกษา 0/2567

คำร้องตามประเภท

01-ทั่วไป

2

13-เทียบรายวิชา

1

18-ขอลาพักการศึกษา

1

19-รักษาสถานภาพ

2

10-ขอค่าลงทะเบียนเรียนคืน

1

20-ขอคืนสภาพนิสิต

1

03-ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

1

21-ขอกลับเข้าศึกษาต่อ

1

28-ขอลงทะเบียนเรียน

55

06-ขอลงทะเบียนเรียน Re-grade

1


คำร้องตามสถานะ

อนุมัติ

7

อยู่ระหว่างดำเนินการ

59