คู่มือการใช้งาน

1. เข้าไปที่เมนู "ลงทะเบียน" บัญชีผู้ใช้ >> ลงทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม "ลงทะเบียนเปิดบัญชีประวัติอาจารย์พิเศษ" ให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
3. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนภายใน 2 วันทำการ
4. เมื่อบัญชีได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปให้ทางอีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้
1. เข้าไปที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" บัญชีผู้ใช้ >> เข้าสู่ระบบ
2. กรอกรายละเอียดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์ม "ลงชื่อเข้าระบบประวัติอาจารย์พิเศษ" ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
3. หลังจากลงชื่อเข้าระบบประวัติอาจารย์พิเศษสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มให้ท่านแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว
1. เข้าไปที่เมนู "ลืมรหัสผ่านใช่ไหม?" บัญชีผู้ใช้ >>ลืมรหัสผ่านใช่ไหม?
2. กรอกอีเมล์ที่เคยใช้ลงทะเบียนใช้งานในแบบฟอร์ม "ขอข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่" ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม "ตกลง"
3. ระบบก็จะทำการแจ้งข้อมูลในการเข้าสู่ระบบให้ท่านทราบอีกครั้งทางอีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียน